Εξειδικευμενες Υπηρεσιες

Υπηρεσιεσ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Δημιουργία και υποστήριξη συστημάτων Προϋπολογισμών
 • Ανάλυση & Ενοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση προϋπολογισμού
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων δράσης
  • Στρατηγικές αναλύσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Τριμηνιαίες αναφορές
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες & φορολογική συμμόρφωση
 • Φορολογικές Δηλώσεις εταιριών
 • Φόροι συναλλαγών (ΦΠΑ)
 • Βελτιστοποίηση Φορολογίας
 • Υποστήριξη Φορολογικών Ελέγχων

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
 • Συστήματα δημιουργίας και παρακολούθησης Εισπράξεων
 • Συμφωνίες Τραπεζικών Λογαριασμών

Λογιστικές Υπηρεσίες

τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων, έκδοση λογαριασμών και τιμολογίων, διαχείριση μητρώου παγίων, έκδοση μισθοδοσίας

 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

διοικητική γενική και αναλυτική λογιστική, σύνταξη χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναφορών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια απάντησης εντός 48 ωρών.