Υποστηριξη για Ληψη Διοικητικων Αποφασεων

Υπηρεσιες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
 • Προετοιμασία Αναφορών, εκθέσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου
 • Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 • Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές αναφορές
 • Εφαρμογή ΕΓΛΣ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
 • Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
 • Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
 • Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
 • Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων

Λογιστικές Υπηρεσίες

τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων, έκδοση λογαριασμών και τιμολογίων, διαχείριση μητρώου παγίων, έκδοση μισθοδοσίας

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

επιχειρησιακός σχεδιασμός, φοροτεχνικές υπηρεσίες, ταμειακός προγραμματισμός & συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια απάντησης εντός 48 ωρών.