Οι Ανθρωποι μας

επαγγελματιες με μεγαλη προϋπηρεσια
70 ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Η ομάδα της F&A αποτελείται από 70 επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία σε λογιστικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας – αρκετοί από αυτούς με Α’ Τάξη. Κυριότερα, η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη με αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και αρκετούς διαφορετικούς κλάδους.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ομάδα της F&A αποτελείται από άτομα με μεγάλη επαγγελματική προϋπηρεσία. Οι πλειονότητα των ανθρώπων μας έχει σημαντική εμπειρία σε χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα για περισσότερα από 15 χρόνια, με άδεια Α’ Τάξης για Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ

με σημαντικό οικονομικό και στατιστικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μακρόχρονη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και την λογιστική, την στρατηγική και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής σε Πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες σε τομείς βιομηχανικούς, εμπορικούς, κατασκευαστικούς και παροχής υπηρεσιών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’Τάξης.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

με ακαδημαϊκές σπουδές στη λογιστική, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε
φορολογικούς ελέγχους και σύνθετα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα, καθώς
και στην συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΑΔΗ

με ακαδημαϊκές σπουδές στα οικονομικά και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς βιομηχανικούς, εμπορικούς, κατασκευαστικούς, ναυτιλίας και παροχής υπηρεσιών σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικά και σε αναφορές (μηνιαίες και ετήσιες). Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού B’Τάξης.

ΓΙΩΤΑ ΠΕΤΣΑ

Με ακαδημαϊκές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα χρηματοοικονομικά. Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση ολόκληρου του φάσματος εργασιών της μισθοδοσίας μεγάλων επιχειρήσεων όπως και στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΔΗ

με ακαδημαϊκές σπουδές στα οικονομικά και πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε φορολογικά και λογιστικά θέματα ημεδαπών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στους τομείς υπηρεσιών και εμπορίου. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’Τάξης.

ΑΝΝΑ ΤΟΤΣΙΚΑ

με ευρεία λογιστική και εργασιακή εμπειρία, στην Ελλάδα και την Αγγλία, στην υποστήριξη διεθνών και ημεδαπών εταιρειών. Συνδυάζει ένα πολύ δυνατό υπόβαθρο μαζί με γνώσεις του φορολογικού συστήματος και έχει εργαστεί πολλά χρόνια στον λογιστικό τομέα στο Λονδίνο. Ολοκληρώνει τις σπουδές της για την απόκτηση του διπλώματος ACCA.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

Με ακαδημαϊκές σπουδές στα οικονομικά και πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα φορολογικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά και σε αναφορές (μηνιαίες και ετήσιες) ημεδαπών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στους τομείς κυρίως αυτοκινήτων, κατασκευών και τηλεπικοινωνιών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’Τάξης.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με ακαδημαϊκές σπουδές στη Λογιστική και Διοίκηση, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε φορολογικά και λογιστικά θέματα ημεδαπών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στον βιομηχανικό, εμπορικό, κατασκευαστικό και στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ

με ακαδημαϊκές σπουδές στα οικονομικά και επαγγελματική εμπειρία σε φορολογικά και λογιστικά θέματα εμπορικών επιχειρήσεων με εξειδίκευση στις φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακευτικά προϊόντα. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’Τάξης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ

με ευρεία λογιστική και εργασιακή εμπειρία, στην Ελλάδα και την Αγγλία, στην υποστήριξη διεθνών και ημεδαπών εταιρειών. Συνδυάζει ένα πολύ δυνατό υπόβαθρο μαζί με γνώσεις του φορολογικού συστήματος και έχει εργαστεί πολλά χρόνια στον λογιστικό τομέα στο Λονδίνο. Ολοκληρώνει τις σπουδές της για την απόκτηση του διπλώματος ACCA.