ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η F&A είναι ένας χρηματοοικονομικός και λογιστικός οργανισμός που έχει σκοπό να παρέχει υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές, λογιστικές, φορολογικές & υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών και διαδικασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης υποστηρίζοντας έτσι όλα τα επίπεδα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η F&A ανήκει σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που διατηρεί Α Τάξης Άδεια, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για την παροχή λογιστικών, φορολογικών και οικονομικών υπηρεσιών (Αριθμός Αδείας: 832).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων, έκδοση τιμολογίων, διαχείριση μητρώου παγίων, έκδοση μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

διοικητική γενική και αναλυτική λογιστική, σύνταξη χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναφορών

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

επιχειρησιακός σχεδιασμός, φοροτεχνικές υπηρεσίες, ταμειακός προγραμματισμός & συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων

ΓΙΑΤΙ F&A;

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σας με την F&A είναι άμεσα και μόνιμα.

Επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητες που προσθέτουν επιχειρηματική αξία, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο από τα καθημερινά γενικής φύσης χρηματοοικονομικά και λογιστικής μορφής καθήκοντα.

Μείωση στα λειτουργικά κόστη λόγω των οικονομιών κλίμακας και ενσωματωμένης τεχνολογίας.

Μείωση στα πιθανά ρίσκα, επιτρέποντας αυξανόμενο έλεγχο των ζωτικών χρηματοοικονομικών λειτουργιών.

Ενίσχυση της διαφάνειας, δημιουργώντας υγιή διαχωρισμό μεταξύ των διευθύνσεων που αποσκοπούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των οικονομικών υπηρεσιών που πρέπει να την επιμετρήσουν και λογιστικοποιήσουν.

Όφελος από επιμεριζόμενες υπηρεσίες, τυποποιώντας και συγκεντρώνοντας διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα, βοηθώντας να μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού και να συγχωνευτούν οι λειτουργίες των τμημάτων υποστήριξης.

0
ίδρυση
0
στελέχη
0
+
ικανοποιημένοι πελάτες

ΤΟΜΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

ERP & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η F&A χρησιμοποιεί σαν βάση το σύστημα ERP της Microsoft Dynamics- Navision, το οποίο συνιστά μία ολοκληρωμένη λύση για τη διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σήμερα, πάνω από 100.000 εταιρίες παγκοσμίως κάνουν χρήση του Microsoft Navision σε καθημερινή βάση, το οποίο υποστηρίζει πλήρως την εκτέλεση των λειτουργιών τους, προσφέροντας σιγουριά στην κάθε επιχείρηση – χρήστη του εν λόγω «εργαλείου».

Σχεδιάζει ολοκληρωμένες λειτουργίες, οι οποίες υποστηρίζουν λύσεις στους εξής τομείς:

  • Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Διοικητικής Πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Σχέσεων Πελάτη

Η F&A έχει σημαντική εμπειρία και σε διαφορετικά συστήματα ERP όπως το SAP, τα οποία υποστηρίζονται είτε αποκλειστικά είτε σε συνεργασία με το Navision.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

F&A, με στρατηγικό προσανατολισμό την συνεργασία με Εταιρείες του Εσωτερικού και Εξωτερικού για την παροχή ολοκληρωμένων Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και υπηρεσιών, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.